Om de factuur te voldoen kunt u het factuurbedrag overmaken op het rekeningnummer die op de factuur staat.

Bij voorbaat bedankt voor het voldoen van de factuur!